Оподаткування

Особливістю оподаткування діяльності інвестиційних фондів, є те, що доходи від операцій з активами фонду та всі пасивні доходи не враховуються до складу валових доходів, й таким чином не оподатковуються податком на прибуток, до моменту викупу сертифікатів або виплати інвестиційного доходу учаснику Фонду.

Ставка податку залежить від двох факторів.

По-перше, форми доходу, що отримується інвестором:

  • відчуження належних інвестору сертифікатів Фонду третій особі;
  • викупу сертифікатів у інвестора Компанією, що управляє активами Фонду;
  • отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів, якщо це передбачено Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів певного Фонду. 

У разі відчуження Інвестором сертифікатів Фонду (або викупу цінних паперів Компанією), інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу сертифікатів Фонду, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання таких цінних паперів з урахуванням норм Податкового кодексу України. 

У разі отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів – оподатковується сума дивідендів, отримана Інвестором.

По-друге, від юридичного статусу інвестора:

  • резидент
  • нерезидент

1.   Якщо інвестор фізична особа – резидент, то відповідно до п. 167.1. ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 15 % бази оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, в результаті відчуження сертифікатів фонду третій особі на вторинному ринку.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 %.

Відповідно до п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу, ставка податку становить 5 % бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

  • дохід, який виплачується Компанією, що управляє активами Фонду, при зворотньому викупі сертифікатів;
  • доходи у вигляді дивідендів.

Крім того, відповідно до пп. а) п.п. 170.2.8. п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу  дохід, отриманий інвестором протягом звітного податкового року від продажу сертифікатів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

2.   Якщо інвестор фізична особа – нерезидент, то відповідно до п.п. 170.10.1  п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів, оподатковуються за ставками, визначеними для резидентів. Отже, ставки податку відповідно становлять також 15% (17%) і 5 % бази оподаткування.