Інвестиції та позики

До сфери інтересів компанії КУА „Клас Ессет Менеджмент” входять не лише проекти ранньої стадії розвитку, але й підприємства, що займають стійку позицію на ринку та націлені на ринкову експансію. Компанія готова виступити співінвестором діючих прибуткових підприємств з різних галузей економіки.

Фінансування проектів провадиться на середньостроковій основі або через участь у капіталі, або шляхом надання позик.   

Спосіб фінансування конкретних проектів обирається співробітниками КУА „Клас Ессет Менеджмент”, враховуючи специфіку діяльності компанії-реципієнта, її виробничо-фінансовий стан, поточну ринкову кон’юнктуру та перспективи її змін. Обсяг коштів, що вкладаються в основний капітал або позичаються, визначається на базі оцінки справедливої вартості компанії, необхідного обсягу інвестицій та можливого рівня ризику.

З метою забезпечення очікуваного рівня віддачі від інвестицій КУА „Клас Ессет Менеджмент” використовує різні методи участі в діяльності компанії-реципієнта: від загального консультаційного супроводження та поточного контролю за дотриманням запланованих показників ефективності, до направлення своїх представників в керівні органи та моніторингу вихідних платежів.

У випадку нестачі фінансових ресурсів співробітники КУА „Клас Ессет Менеджмент” готові надати послуги фінансового інжинірингу щодо пошуку оптимальних джерел, форм та схем фінансування великих інвестиційних проектів.

Окрім безпосереднього фінансування КУА „Клас Ессет Менеджмент” надає послуги щодо:
•  розробки стратегії залучення фінансування;  
•  оцінці інвестиційної привабливості компаній;
•  визначення напрямів можливого збільшення вартості бізнесу.