Наші послуги

КУА „Клас Ессет Менеджмент” пропонує приватним та корпоративним клієнтам, незалежно від їх юрисдикції, повний спектр послуг з управлінні активами за наступними напрямками:

Управління активами інститутів спільного інвестування

 • Створення інвестиційних фондів та розробка стратегії їх функціонування в залежності від цілей клієнта;
 • Здійснення операцій з активами фонду згідно визначеної з інвестором стратегії;
 • Забезпечення поточної діяльності фонду (бухгалтерський облік, звітність до державних органів та інше);
 • Здійснення прямого інвестування та реалізація бізнес-проектів з використанням ІСІ;
 • Надання аналітичних та консультаційних послуг з питань інвестиційної діяльності, фінансової стратегії, боргового фінансування, податкової оптимізації.

Управління активами недержавних пенсійних фондів

 • Одним з напрямків діяльності КУА „Клас Ессет Менеджмент” є управління активами недержавних пенсійних фондів. Компанія притримується індивідуального підходу в побудові інвестиційних стратегій НПФ, з урахуванням принципів диверсифікації, збереження та примноження вкладених коштів;
 • Для кожного НПФ фахівці Компанії готові;
 • Розробити інвестиційну стратегію з максимальним урахуванням інтересів вкладників;
 • Здійснювати операції виключно у відповідності до інвестиційної декларації НПФ та договору про управління активами;
 • Провадити повну й вчасну звітність перед державними органами, Радою та адміністратором НПФ з питань управління активами НПФ.

Управління активами страхових компаній

 • КУА „Клас Ессет Менеджмент” пропонує співробітництво страховим компаніям щодо розміщення страхових резервів на різних сегментах фінансового ринку;
 • Ми готові запропонувати нашим клієнтам персональний інвестиційний портфель, що буде відповідати побажанням та специфіці розміщення резервів;
 • Індивідуальний підхід при розробці інвестиційних стратегій для страхових компаній дозволяє врахувати всі особливості діяльності, вимоги та обмеження законодавства. Оптимальна інвестиційна стратегія розробляється, виходячи із цілей та завдань інвестування, допустимого рівня ризику, очікуваної дохідності та строків управління резервами.