Венчурне інвестування

  • Професійне управління інвестиціями, контроль та гарантії діяльності 
  • Багаторівнева система захисту майнових прав інвесторів
  • Законна оптимізація оподаткування
  • Мінімізація ризиків інвестування за рахунок розумної диверсифікації 
  • Можливість брати участь в публічно складнодоступних бізнесах

До активів, в які можуть здійснювати інвестиції венчурні фонди, належать цінні папери (акції, облігації, векселі та ін.), корпоративні права підприємств з можливістю подальшого кредитування їх бізнесу, банківські депозити, нерухомість, дорогоцінні метали та ін.

Індивідуальна стратегія венчурного фонду враховує побажання інвестора та націлена передусім на збереження вкладених коштів та отримання стабільної доходності за умов мінімізації волатильності портфеля та ризику інвестицій.

Особливості оподаткування венчурних інвестиційних фондів:

  • Операції з цінними паперами, які є активами венчурного фонду, не обкладаються податком на додану вартість (ПДВ)
  • Кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ не включаються до складу валового доходу, а, значить, не обкладаються податком на прибуток
  • Дивіденди, нараховані на користь фонду, не оподатковуються
  • Дивіденди, нараховані на користь інвесторів-нерезидентів, оподатковуються за пільговою ставкою 15%
  • Дивіденди, нараховані на користь інвесторів-фізичних осіб, оподатковуються за пільговою ставкою 5%

Українське податкове законодавство практично звільняє інвестиційні фонди від оплати податку на прибуток та податку на додану вартість.
Венчурні фонди можуть надавати позики підприємствам, активами яких вони володіють. Це дозволяє ефективно перерозподіляти фінансові потоки всередині бізнес – груп, без необхідності створення штучних заборгованостей між підприємствами групи.