Оподаткування

Особливістю оподаткування діяльності інвестиційних фондів, є те, що доходи від операцій з активами фонду та всі пасивні доходи не враховуються до складу валових доходів, й таким чином не оподатковуються податком на прибуток, до моменту викупу сертифікатів або виплати інвестиційного доходу учаснику Фонду.

Ставка податку залежить від двох факторів.

По-перше, форми доходу, що отримується інвестором:

  • відчуження належних інвестору сертифікатів Фонду третій особі;
  • викупу сертифікатів у інвестора Компанією, що управляє активами Фонду;
  • отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів, якщо це передбачено Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів певного Фонду. 

У разі відчуження Інвестором сертифікатів Фонду (або викупу цінних паперів Компанією), інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу сертифікатів Фонду, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання таких цінних паперів з урахуванням норм Податкового кодексу України. 

У разі отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів – оподатковується сума дивідендів, отримана Інвестором.

По-друге, від юридичного статусу інвестора:

  • резидент
  • нерезидент

1. Якщо інвестор юридична особа – резидент, то ставка податку на прибуток підприємств встановлюється в розмірі:

  • з 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. включно - 21 %;
  • з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. включно - 19 %;
  • з 1 січня 2014 р. - 16 %.

2. Якщо інвестор юридична особа – нерезидент, то будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними в ст. 160 Податкового кодексу. Де під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема:

  • дивіденди, які сплачуються резидентом;
  • прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього розділу.

Відтак резидент або постійне представництво нерезидента зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.