Індивідуальні стратегії інвестування

КУА "Клас Ессет Менеджмент" пропонує для своїх корпоративних клієнтів послугу зі створення індивідуальних інвестиційних Фондів.

Створення власного інвестиційного Фонду надасть Вам цілий ряд можливостей і переваг:

 • Ви зможете реалізувати власну інвестиційну стратегію на фондовому ринку України;
 • Ви отримаєте можливість проводити фінансування власних інвестиційних проектів;
 • Ви зможете організувати систему паралельного фінансування декількох інвестиційних проектів, без перешкод перерозподіляючи фінансові ресурси між ними;
 • Ви зможете легітимно та прозоро реінвестувати отриманий прибуток без проміжного оподаткування;
 • Ви отримаєте можливість налагодити систему управління фінансовими потоками групи компаній без утворення "штучних" взаємних заборгованостей та без залучення механізму поворотної фінансової допомоги;
 • Ви будете мати змогу здійснювати повний контроль над інвестиційною діяльністю та грошовими потоками Вашого інвестиційного Фонду;
 • Всі поточні питання, що виникатимуть в процесі інвестиційної діяльності Вашого Фонду буде вирішувати Ваш персональний інвестиційний менеджер.

При першому Вашому зверненні фахівці КУА "Клас Ессет Менеджмент" нададуть Вам всю необхідну інформацію стосовно реалізації Вашою компанією індивідуальної стратегії інвестування шляхом створення власного інвестиційного Фонду.

Створивши Власний інвестиційний Фонд, Ви самостійно, з урахуванням діючих законодавчих обмежень, визначаєте структуру активів Фонду (до складу активів Фонду можуть входити: акції, корпоративні, муніципальні та державні облігації, корпоративні права, комерційна та житлова нерухомість, земля та інші активи), строки та обсяги інвестицій, процедуру виходу з інвестиції.

КУА "Клас Ессет Менеджмент" бере на себе всі функції по забезпеченню діяльності Вашого інвестиційного Фонду в законодавчому полі, включаючи обслуговування документообігу, бухгалтерське та податкове супроводження, підготовку та подання звітності до НКЦПФР, вирішення всіх інших питань операційної діяльності інвестиційного Фонду.

Загальний алгоритм створення венчурного фонду виглядає наступним чином:

 1. Потенційні інвестори ініціюють створення венчурного фонду;
 2. Компанія з управління активами розробляє інвестиційну декларацію, регламент і проспект емісії інвестиційних сертифікатів (акцій) венчурного фонду та узгоджує їх з інвесторами даного фонду;
 3. Компанія з управління активами проводить державну реєстрацію фонду в Нержавній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР);
 4. Компанія з управління активами проводить розміщення цінних паперів фонду.
 5. Створюється Наглядова рада фонду у складі представників інвестора(ів).
 6. Венчурнурний фонд розпочинає свою інвестиційну діяльність, використовуючи всі переваги інститут спільного інвестування.