Як стати інвестором

Процедура придбання цінних паперів Фондів, що знаходяться під управлінням КУА "Клас Ессет Менеджмент" проходить в декілька кроків:

 1. Після консультації експерта нашої Компанії Ви визначаєтесь з тим, цінні папери яких Фондів та в якій кількості Ви бажаєте придбати, вивчаєте регламент та проспект емісії обраного Фонду. 
 2. Ви заповнюєте попередню Заявку на придбання цінних паперів Фонду та надсилаєте її в офіс нашої Компанії на електронну пошту asset@classinvest.com.ua або факсом на номер +38 (044) 287-62-53.
 3. На основі інформації, яка вказується Вами в Заявці, ми готуємо всі документи для проведення операції.
 4. Ви (або Ваш представник) приходите в офіс нашої Компанії з пакетом необхідних документів (див. далі) (з метою економії Вашого часу, прохання узгодити з нами час візиту) для підписання  оригіналу Заявки та Договору купівлі-продажу цінних паперів Фонду.
 5. Після укладання угоди Ви перераховуєте кошти на поточний рахунок Фонду в якості сплати за інвестиційні сертифікати та надаєте розпорядження Вашому Зберігачу на зарахування оплачених Вами цінних паперів Фонду на Ваш рахунок в цінних паперах.
 6. У випадку відсутності у Вас рахунку в цінних паперах у Зберігача, спеціалісти нашої Компанії допоможуть Вам здійснити ці процедури з мінімальними втратами часу та грошей.
 7. Після отримання підтвердження про оплату інвестиційних сертифікатів, Компанія дає розпорядження своєму Депозитарію на перерахування цінних паперів на Ваш рахунок (відповідно до діючого законодавства, строк між сплатою Вами вартості цінних паперів Фонду та зарахуванням їх на Ваш рахунок не може перевищувати сім днів). Підтвердженням права власності на сертифікати Фонду є виписка з рахунку в цінних паперах, яку повинен надати Ваш Зберігач.

 

Перелік документів необхідних для ідентифікації клієнтів

Для юридичних осіб-резидентів України

 • оригінал Заявки (два екземпляри);
 • нотаріально засвідчені копії установчих документів (остання редакція Статуту підприємства, Установчий договір - при наявності);
 • протокол рішення вищого органу юридичної особи на право підписання договору купівлі-продажу цінних паперів Фонду (якщо необхідність такого рішення передбачена Статутом); 
 • нотаріально засвідчену копію документа чи оригінал, що підтверджує обрання (призначення) посадових осіб уповноважених діяти від імені клієнта без довіреності;
 • у випадку якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю, надається нотаріально засвідчена копія такої довіреності;
 • паспорт та ідентифікаційний код посадової або уповноваженої особи, що підписує договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів;
 • копію довідки або виписки з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), засвідчену печаткою юридичної особи;
 • копію довідки про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП), засвідчену печаткою юридичної особи;
 • нотаріально засвідчену копію ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (при наявності);
 • довідку з Банку з реквізитами поточного рахунку відкритого в національній валюті України;
 • довідку від Зберігача-учасника національної депозитарної системи України з реквізитами рахунку в цінних паперах;
 • анкета-опитувальник клієнта.

Для юридичних осіб-нерезидентів України

 • оригінал Заявки (два екземпляра);
 • нотаріально засвідчену і легалізовану Виписку з банківського, торгового або судового реєстру, або реєстраційне свідоцтво уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);
 • нотаріально засвідчену і легалізовану Виписку з установчих документів про склад засновників, структуру органів управління та їх повноваження (з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);
 • нотаріально засвідчений і легалізований документ, що підтверджує обрання (призначення) посадових осіб які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);
 • якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа, надається нотаріально посвідчена і легалізована довіреність (з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);
 • документ, що посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (осіб, що підписують документи);
 • довідку з уповноваженого Банку на території України з реквізитами рахунку нерезидента відкритого в національній валюті України;
 • довідку від Зберігача - учасника депозитарної системи України з реквізитами рахунку в цінних паперах;
 • анкета-опитувальник клієнта.