Новини

Проведено регулярну аудиторську перевірку діяльності компанії за 2011 рік

Аудиторська перевірка проводилась згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122, з урахуванням вимог, викладених у Рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1227 від 02 листопада 2006 року «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів».

При складанні висновку аудиторська фірма керувалась вимогами, що викладені у Рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1528 від 19 грудня 2006 року „Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”.