Новини

Оприлюднено фінансову звітність Компанії за 2015 р.

Оприлюднено фінансову звітність Компанії за 2015 р.

У відповідності до вимог ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-14 від 06.02.2015р. Компанією розміщено на власному веб-сайті та опубліковано у щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» №77 від 27.04.2016р. річну фінансову звітність за результатами діяльності у 2015 році.