Новини

Оприлюднено фінансову звітність Компанії за 2014 р.

У відповідності до вимог ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-14 від 06.02.2015р. Компанією розміщено на власному веб-сайті та опубліковано у щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» №51 (4095) від 23.03.2015р. річну фінансову звітність за результатами діяльності у 2014 році.