Новини

Про припинення діяльності шляхом ліквідації ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КОНТИНЕНТ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (далі – «Фонд»)

        Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 18 серпня 2015 року Загальними зборами Учасників ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» прийнято рішення про дострокове припинення діяльності ПВНЗІФ «КОНТИНЕНТ ГЛОБАЛ  ІНВЕСТМЕНТС» (код за ЄДРІСІ 233647) шляхом ліквідації за згодою всіх його учасників (протокол №18/08/15 від 18.08.2015 р.).

         Порядок та строки пред'явлення кредиторами Фонду своїх вимог: Ліквідаційною комісією встановлено, що  станом на 18.08.2015р.  кредитори Фонду відсутні, в зв’язку з цим строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду починається з наступного робочого дня після опублікування цього повідомлення та триває до 26 серпня 2015 року включно. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п'яти робочих днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

         Місцезнаходження, контактні телефони ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»: 04210, Україна, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд.14-Г, літера А. тел. (044) 287-62-53, факс (044) 287-62-54.

Голова Ліквідаційної комісії  ПВНЗІФ «КОНТИНЕНТ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС» Косенко С.В.