Алгоритм відбору інвестиційних проектів

Під час відбору можливих об’єктів інвестування щодо діючих компаній особлива увага приділяється динаміці фінансових та операційних показників підприємства, потенційному та фактичному грошовим потокам.  

 

Ключовими факторами вибору компаній-реципієнтів (інвестиційних проектів) є:

  • унікальність ідеї та концепції бізнесу;
  • наявність детального бізнес-плану з проміжними цілями, що дозволяють оцінити ступень реалізації проекту;
  • чітке розуміння менеджментом (засновниками) стратегії розвитку компанії на найближчі 3-5 років;
  • дотримання менеджментом (засновниками) принципів прозорого ведення бізнесу.
 

При цьому бізнес-план повинен обов’язково містити:

  • розмір необхідних інвестицій;
  • період повернення інвестиційних вкладень;
  • чіткий графік фінансування;
  • рівень доходності проекту.

 

Співпраця Фонду та компаній об’єктів інвестування передбачає наступні етапи:

1. Попередній відбір заявок, ознайомлення з коротким резюме проекту;

2. Детальний аналіз бізнес-плану, розрахунки можливостей росту компанії та очікуваної дохідності;

3. У випадку зацікавленості сторін - укладання інвестиційного меморандуму;

4. Всебічне вивчення всіх аспектів діяльності компанії, проведення юридичного та фінансового аудиту;

5. Прийняття Компанією за погодженням с Наглядовою радою Фонду та враховуючи рекомендації інвестиційних радників рішення про входження до проекту.

 

Увага! При прийнятті рішення щодо інвестування пріоритет надається підприємствам, власники або керівники яких навчаються на програмах Міжнародного інституту бізнесу.